На базі факультету функціонує така докторська спеціалізована вчена рада:1) Д 26.062.01 Наказ №530 від 06.06.2022 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-530 (термін дії ради 06.06.2022 – 06.06.2025)Спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь: технічні науки.Голова ради: Луцький Максим Георгійович – доктор технічних наук, професор lutskyi.maksym@npp.nau.edu.uaЗаступники голови ради: Гнатюк Сергій Олександрович – доктор технічних наук, професор serhii.hnatiuk@npp.nau.edu.ua Савченко Аліна Станіславівна – доктор технічних наук, доцент alina.savchenko@npp.nau.edu.uaВчений секретар: Охріменко Тетяна Олександрівна – кандидат технічних наук t.okhrimenko@npp.nau.edu.uaПосилання на сторінку ради в університетському репозитарії https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38901Нормативні документи
  1. Наказ МОН № 1359 від 13.12.2021 «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#n169
  2. Постанова КМУ № 1197 від 17 листопада 2021 р. «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text
  3. Постанова КМУ № 44 від 12 січня 2022 р. «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text
  4. Наказ МОН №1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33
  5. ПЕРЕЛІК документів, які подає до докторської ради здобувач наукового ступеня доктора наук