Факультет проводить підготовку докторів філософії за такими спеціальностями (відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженої наказом МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151, у редакції наказу МОН України від 12 квітня 2016 року № 419):

122 – Комп’ютерні науки (гарант освітньо-наукової програми – д.т.н., професор Сергій ГНАТЮК, випускова кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій)

123 – Комп’ютерна інженерія (гарант освітньо-наукової програми – д.т.н., професор Ігор ЖУКОВ, випускова кафедра Комп’ютерних систем та мереж)

Крім того, згідно Наказу ректора № 086/од від 08 квітня 2022 року, на Факультеті проводиться підготовка докторів наук за наступними науковими спеціальностями (відповідно до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом МОН України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за № 1133/19871):

05.13.06 – Інформаційні технології;

Більш детально про умови вступу та підготовку в докторантурі можна дізнатися за посиланням на сайті Університету